Atpažinkite du pavojingiausius savo priešus

03 Sep Atpažinkite du pavojingiausius savo priešus

Dvi pagrindinės krizės sukeltų neigiamų emocijų formos yra nesėkmės baimė ir atstūmimo baimė. Jos abi kursto pyktį, kelia depresiją, stingdo.

Nesėkmės baimę išgyvenate tada, kai jums gresia prarasti pinigus, pirkėjus, padėtį visuomenėje ar gerą vardą, o blogiausiais atvejais – kito asmens gerovę ar gyvybę. Tokia nesėkmės tikimybė, ypač jei susijusi su pinigais, kelia nerimą, stresą ar net paniką.

Atstūmimo baimė artimai susijusi su kritikos baime, su nepritarimo baime arba su baime, kad nepateisinsite kitų  žmonių  lūkesčių.  Kai  reikalai  klostosi  prastai, jums gali atrodyti, jog esate negabūs ir neišmanėliai. Jums gėda dėl tokių savo ydų. Menkėja jūsų savigarba. Kyla grėsmė jūsų ego. Tokie išgyvenimai yra normalūs ir natūralūs, svarbiausia, kaip jūs su šiomis baimėmis susidorojate.

Įsidėmėkite štai ką: viską lemia jūsų atsakas į krizę.

Tai yra testas. Užuot reagavę pernelyg jautriai, giliai įkvėpkite, atsipalaiduokite ir nusiteikite spręsti problemą šaltakraujiškai bei veiksmingai.

Jūsų emocijas lemia vidinis dialogas

Psichologas Martinas Selimanas (Martin Seligman) nustatė,   kad   mūsų   mintis,   emocijas   ir   tolesnius veiksmus iš esmės lemia individualus aiškinimasis stilius.  Šiuo  atveju  aiškinamasis  stilius  yra  tai,  kaip mes sau aiškiname įvykius, kaip mintimis komentuojame įvairias gyvenimo situacijas.

Net 95 proc. mūsų emocijų, teigiamų ar neigiamų, lemia mūsų pokalbiai su savimi. Jei netikėtas kliūtis vertiname konstruktyviai, tai liekame ramūs ir sugebame valdyti situaciją.

Nors mūsų prote sukasi tūkstančiai minčių, vis dėlto vienu metu jis gali susitelkti tik į vieną mintį, kurią jūs galite bet kada sąmoningai pasirinkti. Kokią mintį pasirinksite tam tikrą akimirką, nulems, ar imsite pykti ir jaudintis, ar liksite ramūs ir susikaupę.

Nepamirškite,  jog  gyvenime  sėkmė  ateina  ne  iš karto. Nuolat priminkite sau, kad problemos ir sunkumai yra įprasta ir natūrali tikrovės dalis. Šie reiškiniai  neišvengiami.  Vienintelis  dalykas,  kurį galite valdyti, yra tai, kaip į juos reaguojate.

Likite ramūs, neleiskite sau sudėtingos situacijos laikyti katastrofa. Atsisakykite vertinti problemą kaip pribloškiamai neigiamą. Įvykiai retai būna tokie baisūs, kokie atrodo iš pradžių. Jūsų patys svarbiausi žodžiai krizės akivaizdoje turėtų būti šie: „Visa tai praeis.”

Prieš imdamiesi veiksmų, problemą išanalizuokite

Užuot pernelyg jautriai reagavę, likite ramūs, arčiau bendraukite su žmonėmis, kurie vienaip ar kitaip gali jums padėti. Kantriai išklausykite jų atsakymus. Jei problema išsprendžiama, jūsų užduotis yra visų pirma aiškiai suvokti, kas iš tikrųjų atsitiko, ir tik tada veikti.

Kartais dvasios ramybę išsaugoti padeda problemos aptarimas su sutuoktiniu ar patikimu draugu. Arba leiskitės į ilgą pasivaikščiojimą, atsipalaiduokite, visapusiškai išnagrinėkite susiklosčiusią padėtį, tada imkite ieškoti galimo sprendimo. Kad ir kas būtų atsitikę, likite optimistai. Pasistenkite išvysti teigiamų savo   problemos   aspektų.   Labai   dažnai   didžiulė nesėkmė  iš  tikrųjų  yra  tik  nauja  galimybė.  Net  ir didelio sumanymo žlugimas gali būti kaip tik tai, ko jums dabar reikia, – gal tas įvykis paskatins jus savo energiją ir išteklius nukreipti kita, tinkamesne, linkme.

Kaip ieškoti sėkmės kelio

Kad ir kas atsitiktų, iš kiekvieno sunkumo, iš kiekvienos keblios situacijos stenkitės išpešti vertingą pamoką. Kiekvienoje jūsų problemoje glūdi sėkmės sėklos. Jei prisiversite nemalonioje situacijoje ieškoti teigiamų dalykų ir priimsite ją kaip vertingą pamoką, savaime tapsite ramūs, teigiamai nusiteikę ir optimistiški. Dėl to visos jūsų nuostabaus proto galios liks veiksmingos ir leis jums išspręsti problemą ar įveikti krizę.

Nesitraukite, nenuleiskite rankų, nes čia ta vieta ir tas laikas, kai potvynio bangos ima slūgti

Kai susidursite su netikėta kliūtimi, kelias minutes pasėdėkite užsimerkę, giliai kvėpuodami ir įsivaizduodami save ramius, pasitikinčius, atsipalaidavusius ir visiškai valdančius situaciją. Pažadėkite sau, kad bendraudami su kitais žmonėmis būsite teigiamai ir optimistiškai nusiteikę. Kalbėkite su jais maloniai ir mandagiai. Elkitės taip, tarsi neturėtumėte jokių rūpesčių, tarsi tai, kas atsitiko, jūsų iš tikrųjų nė kiek nesutrikdė.

 Veiksmai, kai padėtis kritinė

  1. 1. Kad ir kas atsitiktų, likite optimistai. Pasistenkite išvysti teigiamų savo problemos aspektų. Labai dažnai didelė nesėkmė iš  tikrųjų  yra  tik  užmaskuota  nauja galimybė.

  1. 2. Iš kiekvieno sunkumo, iš kiekvienos keblios situacijos stenkitės išpešti  vertingą  pamoką. Kiekvienoje jūsų problemoje glūdi sėkmės sėkl

 

Brian TracyCall Now ButtonSkambinkite dabar pasitarsime