Kaip susikurti gyvenimą, tokį kokio nori ?

10 Jun Kaip susikurti gyvenimą, tokį kokio nori ?

Kaip susikurti gyvenimą, tokį kokio nori?

Žmonės pernelyg retai sprendimus priima sąmoningai, ypač tuos, kurie yra esmingai svarbūs. Toks elgesys turi tragiškų pasekmių. Tiesą sakant, dauguma žmonių gyvena pagal principą, kurį aš vadinu „Niagaros sindromu“. Man gyvenimas panašus į upę, o žmonės labai dažnai šoka į jos vandenis net nenusprendę, koks yra jų kelionės tikslas, kur jie išlips į krantą. Taigi tam tikrą laiką jie plaukia sukdamiesi dabartinių įvykių, dabartinių baimių, dabartinių iššūkių verpetuose. Priplaukę upės išsišakojimą, jie nepriima sąmoningo sprendimo, kur link pasukti, kuri kryptis jiems yra tinkamiausia. Jie tiesiog „plaukia pasroviui“. Ir tampa dalimi tų žmonių, kuriuos valdo aplinka, o ne jų pačių vertybės. Dėl to jie jaučiasi visiškai sutrikę. Tokia nesąmoninga būsena trunka tol, kol vieną dieną juos pažadina krintančio vandens riaumojimas. Jie pamato, jog iki Niagaros krioklio teliko penkios pėdos, o jie sėdi valtyje be irklų. Tada jie sušunka: „Po perkūnais!..“ Bet būna vėlu. Jie sminga žemyn. Kartais tai yra emocinis kritimas. Kartais – fizinis. Kartais – finansinis.

„Nėra nuostabesnio dalyko už neabejotiną žmogaus gebėjimą sąmoningomis pastangomis tobulinti savo gyvenimą“ – Henry David Thoreau

Daugumos tų sunkumų, kuriuos dabar išgyvename, galėjome išvengti, jei aukštupyje būtume priėmę geresnius sprendimus.

Kaip mes galime pakeisti įvykių eigą, kai mus neša srauni gyvenimo upė? Galime priimti sprendimą abu irklus įmerkti į vandenį ir pradėti pašėlusiai irtis nauja kryptimi. Arba galime viską apsvarstyti, numatyti, kur mes iš tikrųjų norime keliauti, ir nusibraižyti planą arba žemėlapį, kad keliaudami galėtume priimti kokybiškus sprendimus. Nors jūs galbūt apie tai niekada nesusimąstote, jūsų smegenys turi jau susiformavusią vidinę sprendimų priėmimo sistemą. Ši sistema veikia kaip nematoma jėga, valdanti visas mūsų mintis, veiksmus ir jausmus – malonius ir ne. Ji valdo kiekvieną gyvenimo akimirką. Ji valdo visų dalykų ir reiškinių vertinimą. Bauginantis dalykas yra tas, kad dauguma žmonių šios sistemos niekada sąmoningai nederina ir nestiprina. Užtat jai metų metus daro įtaką tokie veiksniai kaip tėvai, draugai, mokytojai, televizija, reklama ir bendroji kultūra. Šią sistemą sudaro penki elementai:

1. Jūsų esminės nuostatos ir pasąmoningos taisyklės;

2. Gyvenimo vertybės;

3. Gaunama informacija (atskaitos taškai, kuriais remdamiesi jūs vertinate pasaulį);

4. Klausimai, kuriuos sau nuolat užduodate;

5. Kiekvieną akimirką jūsų išgyvenamos emocinės būsenos.

Šių elementų tarpusavio sąveika sukuria jėgą, kuri jus kursto veikti arba neveikti, skatina puoselėti džiugius lūkesčius arba nerimauti dėl ateities, leidžia jaustis mylimiems arba atstumtiems. Ši jėga sąlygoja jūsų sėkmės ir laimės lygį. Ji lemia, kodėl jūs darote tai, ką darote, ir kodėl nedarote to, ką, kaip patys žinote, jums reikėtų daryti. Pakeitę bent vieną iš šių penkių elementų (esminę nuostatą, ar taisyklę; vertybę, atskaitos tašką; klausimą; emocinę būseną), jūs galite akimirksniu pasikeisti. Ypač svarbu yra tai, kad tokiu atveju jūs kovosite su priežastimi, o ne su pasekmėmis. Pavyzdžiui, jei nuolat persivalgote, tikroji priežastis yra ne didelis apetitas, o su jūsų vertybėmis ar nuostatomis susijusios problemos. Šioje knygoje aš jums palaipsniui atskleisiu, kaip pagaliau priimti tokius sprendimus, kurie padėtų jums keistis ir išsivaduoti iš praeities įtakos. Jūs leidžiatės į nuostabią kelionę, o keliaudami sužinosite, kas esate ir kas iš tikrųjų jus verčia elgtis taip, kaip elgiatės. Jūs išmoksite suprasti savo verslo partnerių, šeimos narių ir kitų žmonių sprendimų priėmimo sistemas bei tikrąsias visų jų poelgių priežastis. Gera žinia ta, kad mes galime šią sistemą įvaldyti.

Mes neturime leisti, kad praeities programos valdytų mūsų dabartį ir ateitį.

 

Apsilankę „Consultus“ organizuojamuose mokymuose Jūs išmoksite atrasti save. Jūs taip organizuosite savo nuostatas ir vertybes, kad jos vestų jus jūsų tikrosios gyvenimo paskirties link.

Šaltinis:

A. ROBBINS 2008Skambinkite dabar pasitarsime