Tyrimų organizavimas

Konsultuojame visais klausimais susijusiais su reprezentatyvių tyrimų atlikimu.

Tyrimo atlikimas

  1. Suformuluojame aiškią tyrimo koncepciją;
  2. Parenkame tinkamiausią tyrimo metodiką;
  3. Konsultuojame ir  parengiame tyrimo dizainą;
  4. Patariame dėl tyrimo atrankos metodikos;
  5. Tyrimų atlikimas anketos sudarymas;
  6. Analizuojame tyrimo duomenis SPSS statistinių duomenų analizės programa;
  7. Pateikiame išvadas ir pasiūlymus;
  8. Optimizuojame tyrimo duomenų praktinį pritaikymą.

Tyrimų atlikimas

REGISTRUOTIS Į KONSULTACIJĄ

a

Skambinkite dabar pasitarsime